INTRODUCCIÓ
El programa "Qualifica't" està pensat perquè les persones i les empreses trobin l'orientació, el reconeixement i la formació professional que millor s'adapta a les seves necessitats.

Els tres àmbits d'acció del programa són:

* l'oferta de formació a col·lectius singulars,
* la validació de formació impartida per empreses o entitats
* la validació de l'experiència laboral.


Totes les persones que participen en el programa poden obtenir una certificació parcial o total que es pot capitalitzar, si es disposa dels requisits acadèmics d’accés, per a l’obtenció d’un títol de formació professional.

Per a portar a terme el programa "Qualifica't", el Departament d'Educació ha publicat les Instruccions que desenvolupen l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el programa experimental "Qualifica't" en els ensenyaments de formació professional.